אמנויות המסך: איש סגל

זילברנגל משה

זילברנגל משה

moshezilbern@post.bezalel.ac.il