אמנויות המסך: איש סגל

פנחסי אורי רז

פנחסי אורי רז

ory.raz@post.bezalel.ac.il