אמנויות המסך: איש סגל

אורן רוני, פרופ'

אורן רוני, פרופ'

roniaorn@post.bezalel.ac.il