אמנויות המסך: איש סגל

שמשוני איתמר

שמשוני איתמר

shimshony@post.bezalel.ac.il