אמנויות המסך: איש סגל

לב יאיר, פרופ' חבר

לב יאיר, פרופ' חבר

iairlb@post.bezalel.ac.il