אמנויות המסך: איש סגל

בצלאלי-שוחט תמי

בצלאלי-שוחט תמי

tmibzlal@post.bezalel.ac.il