אמנויות המסך: איש סגל

ליאור עמית

ליאור עמית

liaorami@post.bezalel.ac.il