אמנויות המסך: איש סגל

סומר מורן

סומר מורן

somer@post.bezalel.ac.il