אמנויות המסך: תוכנית לימודים

תכנית הלימודים של המחלקה לאמנויות המסך, המשלבת את תחומי הקולנוע הווידאו והאנימציה, מכוונת את הסטודנטים לפתח מבט חד ושפה אישית, כדי ליצור אנימציה קלאסית, סטופ מושן, תלת מימד, קולנוע תיעודי, אישי וניסיוני, אמנות וידאו וניו מדיה המנוסחת על-ידי אמנ.ית השולט.ת בכלים ובמדיום, ומרחיב.ה את גבולות השפה באמירות ושאלות בעלות משמעות ותוקף חברתי, פוליטי, ביקורתי, אישי ותרבותי.
אנו מבקשים לפתח יוצרי קולנוע ואנימציה עצמאיים,  רב תחומיים ומקצועיים בעלי יכולת ותשוקה לפתח שדות אמנותיים חדשים תוך פריצת דרך במרחב שבין אמנות, קולנוע, אנימציה ומדיה דיגיטאלית אינטראקטיבית.

תכנית הלימודים

שנה א'
מסגרת תכנית הלימודים לשנה א' מעניקה את היסודות, הבסיס המקצועי  וכלים טכניים ומעשיים כמו גם התיאורטיים והתוכניים בתחומי האנימציה, הקולנוע והווידאו. במדיה הדיגיטלית וביצירה האמנותית.
כלל הקורסים בשנתיים הראשונות הם חובה. מלבד ציון עובר בכל הקורסים,  ממוצע ציונים כולל מעל 70 הוא תנאי מעבר משלב לימודים למשנהו, כמו כן בקורסים המרכזיים "יסודות האנימציה"  ו"חשיבה אנימטיבית" חובה לקבל ציון 70 ומעלה על מנת לעלות לשנה ב'.

שנה ב'
תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג' הוא ממוצע ציונים מעל 70 בכל הקורסים. במקצועות ההתמחות הציון חייב להיות מעל 70 ומעלה.
מקצועות המסלולים בהתמחות לאנימציה: אנימציה קלאסית, תלת- ממד, סטופ מושן.
מקצועות המסלולים בהתמחות לווידאו: וידאו דוקומנטרי, וידאו ארט, סרט קצר.
סטודנטים אשר לא עמדו בתנאים הנ"ל יגישו תיק עבודות בפני ועדת הוראה אשר תדון בהישגים ותקבע את מידת התאמתם להמשך לימודים במחלקה.
במהלך שנת הלימודים על הסטודנטים לבחור את מסלול התמחותם לשנים ג' וד'. בחירת המסלול מותנית בציון מעל 80 בתחום המבוקש ובאישור ראש המחלקה וראשי ההתמחויות.
סטודנטים המתכוונים להתמחות באנימציית תלת ממד חייבים לבחור בכל קורסי הבחירה בתלת ממד.

שנה ג'
התמחות אנימציה
: שנה זו מבוססת ברובה על קורסי התמחות אשר נקבעו מראש על ידי המחלקה (תלת - ממד, stop motion, קלאסית).
מטרת תכנית הלימודים לשנה ג' היא העמקה וחקירת הכלים הטכניים ודרכי הביטוי בתחום העיקרי שבחר.ה הסטודנט.ית. על ממוצע הציונים הכולל להיות מעל 70
ובקורסי ההתמחות העיקריים והנלווים ובסטודיו ג' ציון 70 ומעלה על מנת לעבור לשנה ד'.

התמחות לוידאו וניו- מדיה:
תכנית הלימודים לשנה ג' מעודדת ברובה בחירה חופשית המאפשרת לסטודנטים בניית מערכת לימוד עצמאית מתוך מגוון קורסי בחירה ורשימת מרצים להנחיה. מטרת התכנית, לסייע לסטודנטים להתמקד ולשכלל את שפת הביטוי האישית המתאימה לכל אחת ואחד בתחומים הנלמדים בהתמחות. על ממוצע הציונים הכולל להיות מעל 70 בקורסים המרכזיים כמו גם בסטודיו ג' מעל 70.

שנה ד'
שנת הלימודים הרביעית תוקדש לקידום ויצירת פרויקט הגמר: תערוכה או סרט. פרויקט הגמר דורש אחריות אישית ועבודה עצמאית בבחירת הנושא, בגיבושו ובתכנון הזמן והאמצעים הדרושים ליצירתו. ראשי התחומים ינחו וירכזו את העבודה על הפרויקטים השונים בנוסף למנחים אישיים אשר יבחרו ע״י הסטודנט מתוך רשימה מוצעת.

פרויקט הגמר
פרויקט הגמר מורכב מהגשת ביניים בסמסטר א' אשר תיבחן על ידי צוות מרצים שיעניק ציון עובר או נכשל. ציון עובר מהווה תנאי הכרחי להמשך העבודה על הפרויקט, הסרט או התערוכה. פרויקט הגמר ייבחן על ידי פאנל מרצים ואנשי מקצוע שיורכב במיוחד למטרה זו. הצוות ינהל דיון וביקורת אל מול העבודה המוגשת (או ההקרנה), בנוכחות הסטודנט המגיש וסטודנטים אורחים מהמחלקה ומהאקדמיה. ממוצע הציונים שיינתן על ידי צוות המרצים ישוקלל לציון הסופי של פרויקט הגמר. ציון עובר בפרויקט הגמר הוא מינימום 70  ומהווה תנאי השתתפות בתערוכת הגמר. ע״פ התקנון  אין אפשרות לערער על הציון הסופי
המשוקלל אשר הוענק לפרויקט הגמר ולא קיימת האפשרות למועד ב׳ אלה בשנה שאחרי.
סטודנט   אשר לא יגיש במועד את פרויקט הגמר ייאלץ להגישו בשנה שאחרי, ישלם שכר לימוד בהתאם לניקוד המשוכלל של חובותיו ויעמוד לביקורת, אך לא יוצג בתערוכת הגמר.