תקשורת חזותית: קורסים

ע"ש קרן קיסריה, אדמונד בנימין דה רוטשילד

קורסים לבחירה בתיעדוף                                   מערכת שעות                     

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)     

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2600030אדם צעיר בעיר זרה: סיפור אורבנינדב נעםקורסי בחירה ג-דא'ה' 14:00-17:002.0
25200איור - ויז'ואל סטוריטלינגפולונסקי דודחובה דא'ה' 10:00-13:003.0
20267איור דוקומנטרי: זמן וזיכרון באיור הנרטיביסליקטר גלעדקורסי בחירה ג-דב'ב' 14:00-17:002.0
25004איור וטקסטסלומון מרבחובה שנה גב'ה' 10:00-13:003.0
25104איור ועיצובברגמן אוריתסטודיו מרכזי שנה גא'ג' 10:00-17:006.0
20259אימאג' מייקינגשגיא גיאקורסי בחירה ג-דא'ד' 10:00-13:002.0
2400391אינפוגרפיקסלוית רוניקורסי בחירה ג-דא'ד' 10:00-13:002.0
20283אנימציה למעצביםכהן אסףקורסי בחירה ג-דא'ד' 10:00-13:002.0
20287אנימציה למשחקיםלרנר אריקקורסי בחירה ג-דב'ב' 10:00-13:002.0
2400326אפטר אפקטסמרצה יפורסם בהמשךל
.0
20271ארט דירקשן בפרסוםאבט הללקורסי בחירה ג-דא'ה' 14:00-17:002.0
20286ג'אם משחקיםמרצה יפורסם בהמשךקורסי בחירה ג-דא'ד' 17:30-20:302.0
20286ג'אם משחקיםרחמים רועיקורסי בחירה ג-דא'ד' 17:30-20:302.0
25224האחרון שיוצא, שיכבה את האורהלוי להבסטודיו מרכזי שנה גא'ג' 10:00-17:006.0
20284הטלוויזיה של המחרכהן אסףקורסי בחירה ג-דב'ב' 10:00-13:002.0
25117המדינה זה אני - עיצוב לשינוי חברתיקנטור רותיסטודיו מרכזי שנה גב'ד' 10:00-17:006.0
25026המחשה א'-א'5אנגלמאיר זאבחובה שנה א'א'ד' 14:00-17:002.0
25026המחשה א'-א'5אשר ג'ודיתחובה שנה א'א'ה' 10:00-13:002.0
25026המחשה א'-א'5בוננו מיכלחובה שנה א'א'ד' 14:00-17:002.0
25026המחשה א'-א'5טריינין עמיתחובה שנה א'א'ה' 14:00-17:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >