תקשורת חזותית: קורסים

קרן אדמונד דה רוטשילד

קורסים לבחירה בתיעדוף             

רשימת הקורסים ומועדיהם : (מתעדכנת מדי פעם)     

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
25200איור - ויז'ואל סטוריטלינגפולונסקי דודא'ה' 10:00-13:004.0
20267איור דוקומנטרי: זמן וזיכרון באיור הנרטיביסליקטר גלעדקורסי בחירה ג-דב'ה' 14:00-18:002.0
25104איור ועיצובברגמן אוריתסטודיו מרכזי שנה גא'ג' 10:00-17:006.0
25004איור ככלי פרשניברגמן אוריתחובה שנה גב'ה' 10:00-13:003.0
25133איור מעבר לדףטריינין עמיתקורסי בחירה ג-דב'ב' 09:00-13:002.0
260004איור ספריםמודן רותו, פרופ'סטודיו מרכזי שנה גב'ג' 10:00-17:006.0
2400391אינפוגרפיקסלוית רוניקורסי בחירה ג-דב'ב' 09:00-13:002.0
20283אנימציה למעצביםכהן אסףקורסי בחירה ג-דא'ה' 14:00-17:002.0
20287אנימציה למשחקיםלרנר אריקקורסי בחירה ג-דב'ה' 14:00-18:002.0
20271ארט דירקשן בפרסוםאבט הללקורסי בחירה ג-דא'ד' 10:00-13:002.0
25000בראוזינג -ממשקגיגר נעמיחובה שנה גא'ה' 10:00-13:003.0
25000בראוזינג -ממשקזקין אילחובה שנה גא'ה' 10:00-13:003.0
25000בראוזינג -ממשקסדן מאירחובה שנה גא'ד' 17:30-20:303.0
25000בראוזינג -ממשקפרי יואבחובה שנה גא'ד' 17:30-20:303.0
20286ג'אם עיצוב משחקיםביקון דניא'ג' 17:30-20:304.0
20286ג'אם עיצוב משחקיםהיללי ערןא'ג' 17:30-20:304.0
20288ג'אם פיתוח משחקיםברודר ליאורקורסי בחירה ג-דא'ג' 17:30-20:304.0
25026המחשה א'-א'5אלוא איתןחובה שנה א'א'ב' 10:00-13:002.0
25026המחשה א'-א'5אלוא איתןחובה שנה א'א'ב' 14:00-17:002.0
25026המחשה א'-א'5בוננו מיכלחובה שנה א'א'ה' 14:00-17:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >