היסטוריה ותאוריה: קורסים

לעיון בפרשיות לימודים (סילבי) מפורטים של קורסי המחלקה

לקובץ היסטוריה ותאוריה בעמוד השנתון

רשימת הקורסים ומועדיהם : 

קורסים לבחירה בתיעדוף    

* סמסטר ל' הוא סמסטר קיץ             

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1800125150 שנים של תערוכות [עיצוב] פורצות דרךגאון-היימן גליתחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
97001446FABRICATIONבלונדר אריאלמקבץ בינתחומילד' 09:00-15:002.0
9400258me-storyוייץ יונה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400258me-storyוייץ יונה, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
1800123אבני דרך: מגמות ויוצרים מרכזיים באמנות עכשוויתרוף רותם, ד"רחובה ב'א'א' 14:30-16:001.0
1700677אדם ומותג: פרספקטיבה שיווקית ופסיכולוגית על פרסוםכנפו אריאלבחירה גדהב'א' 10:30-12:001.0
1700677אדם ומותג: פרספקטיבה שיווקית ופסיכולוגית על פרסוםכנפו סיגלבחירה גדהב'א' 10:30-12:001.0
1700637אהבה ממבט אחרון: ייצוגי עיר וחוויה עירונית באמנותמיכלוביץ' יז'יבחירה גדהא'א' 14:30-16:001.0
9400257אופנה ישראליתמרזל שושנה רוז, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
9400257אופנה ישראליתמרזל שושנה רוז, ד"רפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
2700558אורבניות: עיצוב העיר בקולנוע ובמדיהבר-ניר סיגלפרוס/סדנאות קריאה "א'א' 16:30-18:004.0
2700558אורבניות: עיצוב העיר בקולנוע ובמדיהבר-ניר סיגלפרוס/סדנאות קריאה "ב'א' 16:30-18:004.0
1700685אוריינות אקדמית: מרעיון לטקסטחזן יורםבחירה אבל
1.0
9306669איך מזהים יצירת אמנות: על היוצרים הקהל ומה שביניהזהבי אהד, ד"רסמינרא'א' 12:30-16:004.0
9306674אינטליגנציה מלאכותית ומציאות מדומהתמיר בעז, ד"רסמינרא'א' 12:30-14:004.0
9306674אינטליגנציה מלאכותית ומציאות מדומהתמיר בעז, ד"רסמינרב'א' 12:30-14:004.0
9306679אלגוריתם ובלוז - תרבות, סביבה ואלוגריתמיםמיקולינסקי רומי, ד"רסמינרא'א' 14:30-16:004.0
9306679אלגוריתם ובלוז - תרבות, סביבה ואלוגריתמיםמיקולינסקי רומי, ד"רסמינרב'א' 14:30-16:004.0
2800125אמנות בישראל - מקום המדינה ועד היוםשטיינברג רונית, ד"רחובה מחלקתית אבא'א' 12:30-14:001.0
1700607אמנות בקונטקסט (בתא)"נלסון ניריתבחירה גדהא'ו' 10:30-12:001.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >