תרבות חזותית וחומרית: כתב העת המקוון

בצלאל - כתב עת לתרבות חזותית וחומרית

כתב עת מקוון אקדמי שפיט הרואה אור בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב. כתב העת מבקש להוות במה לדיון ביקורתי בסוגיות הקשורות בחקר התרבות החזותית ולהציע גישות מחקריות חדשות, המטשטשות את גבולות הקאנון הדיסציפלינרי המוכר ומעודדות חשיבה בינתחומית על אודות תרבות חזותית וחומרית בתחומים: אמנות עכשווית, צילום, קולנוע ניסיוני, דימויים דיגיטליים, ממשקים אינטראקטיביים, אנימציה, ארכיטקטורה דיגיטלית, עיצוב מוצר, אופנה, אומנות (contemporary craft), קרמיקה וצורפות. כתב העת כפוף לשיפוט עמיתים קפדני ומלווה בוועדת היגוי מקצועית. בכל שנה יראו אור שני גיליונות.

כתובת האתר: http://journal.bezalel.ac.il


עלו לרשת:

גליון מס' 6: פילוסופיה של עיצוב

גליון מס' 5: הדחף אל הסודי                

גליון מס' 4: פליטות

גליון מס' 3: אקטיביזם חזותי 

גליון מס' 2: על הביקורת

גליון מס' 1: מעבר לאובייקט

באתר כתב העת נמצא גם ארכיון שבו גליונות של כתב העת הקודם - הפרוטוקולים.

לאתר כתב העת