תכנית אקדמית > תארים מתקדמים

בית ספר לתארים מתקדמים

החל משנת תש"ע פועל בבצלאל בית הספר לתארים מתקדמים, שמאגד את כל התכנית לתואר שני. אופיו הייחודי של בית הספר לתארים מתקדמים מתבטא בלמידה עצמית ועצמאית, ביכולות ובהתנסות במחקר תיאורטי, רפלקטיבי ומעשי, בהרחבת אופקים, בראייה רב ממדית של תחומי האמנויות והעיצוב, ובעיקר בבגרות מקצועית ועצמאות יצירתית. בית הספר ישאף להיות בית ספר בינלאומי המקיים קשרים הדוקים עם בתי ספר מצטיינים-מקבילים בחו"ל, מקיים חלק מהקורסים והפעילויות האקדמיות האחרות באנגלית ומזמין סטודנטים מכל העולם. תכנית הלימודים העיונית של בית הספר תפעל בימי רביעי ותעניק ייעוץ והכוונה אקדמיים. בית הספר יקיים קורסים משותפים ותכנית אקס-קוריקולרית משותפת, ובכלל זה סמינר אורחים, כנסים, תערוכות, פסטיבלים, פרזנטציות, והרצאות. יושם דגש על זיקה ללימודי התחומים השונים בתואר הראשון מחד גיסא, ועל בידול התואר השני מאידך, הן בפעילות האקדמית והן בסגל המרצים. בית הספר יעודד קבוצות מחקר ופיתוח של מרצים וסטודנטים, בשיתוף מוסדות אחרים ובצוותים רב-תחומיים, כחלק אינטגרלי או כתוספת ללימודי התואר.

נכון לשנה"ל תש"פ (2019/20) מתקיימות התכניות הבאות:

לימודי מוסמך בעיצוב תעשייתי ( M.Des )
לימודי מוסמך באמנויות ( M.F.A )
לימודי מוסמך בעיצוב אורבני (M.Urb.Des)
לימודי מוסמך במדיניות ותיאוריה של האמנויות M.A   
לימודי מוסמך בתקשורת חזותית (M.Des)