אמנויות M.F.A: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1301776אינסטליישן הצבהשני גיל מרקוא'ה' 10:00-12:004.0
1301776אינסטליישן הצבהשני גיל מרקוב'ה' 10:00-12:004.0
18001642ביקורת : אמנות מקומית: שער למזרח עיר נמל כמרחב של שינויבן-צבי טל, ד"רא'א' 10:00-12:002.0
1800164מבוא לאמנות פלסטיניתעאסלה פאדיא'א' 16:30-18:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ' חברא'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ' חברקורסי חובהא'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ' חברב'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ' חברקורסי חובהב'ה' 18:30-20:002.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ' חברא'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ' חברקורסי חובהא'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ' חברב'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ' חברקורסי חובהב'
4.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ' חברא'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ' חברקורסי חובהא'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ' חברב'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ' חברקורסי חובהב'ה'.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, פרופ' חברא'ה'.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, פרופ' חברב'א'.0
1202775סדנה רב תחומית 2 - 04 מעבדה חומרים יערה צח אלה ליטביץגז דור, פרופ' חברקורסי חובהש
4.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ' חברא'ה' 12:00-14:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >