אמנויות M.F.A: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1301776אינסטליישן הצבהשני גיל מרקוא'ה' 10:00-12:004.0
1301776אינסטליישן הצבהשני גיל מרקוב'ה' 10:00-12:004.0
1800163ביקורת: אמנות מקומיתבן-צבי טל, ד"רא'א' 10:00-12:002.0
1800164מבוא לאמנות פלסטיניתעאסלה פאדיא'א' 16:00-18:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, ד"רא'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, ד"רקורסי חובהא'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, ד"רב'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, ד"רקורסי חובהב'ה' 18:30-20:002.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, ד"רא'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, ד"רקורסי חובהא'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, ד"רב'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, ד"רקורסי חובהב'
4.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, ד"רא'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, ד"רקורסי חובהא'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, ד"רב'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, ד"רקורסי חובהב'ה'.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, ד"רא'ה'.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, ד"רב'א'.0
1202775סדנה רב תחומית 2 - 04גז דור, ד"רקורסי חובהש
2.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, ד"רא'א' 12:00-14:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 >