אמנויות M.F.A: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ' חברקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ' חברב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ' חברקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1הלפמן מיכלא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1הלפמן מיכלקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1הלפמן מיכלב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1הלפמן מיכלקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יוקליס לדרמן מרילא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יוקליס לדרמן מרילקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יוקליס לדרמן מרילב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יוקליס לדרמן מרילקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יערי שרוןא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יערי שרוןקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יערי שרוןב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יערי שרוןקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יצחק נבטא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יצחק נבטקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יצחק נבטב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יצחק נבטקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1מאור הדסא'ה' 12:00-14:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >