אמנויות M.F.A: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1201771סטודיו הנחייה אישית 1עדיקא דודקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1עדיקא דודב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1עדיקא דודקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1קריספל יוסףא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1קריספל יוסףקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1קריספל יוסףב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1קריספל יוסףקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1רטמן גלעדא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1רטמן גלעדקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1רטמן גלעדב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1רטמן גלעדקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1שני גיל מרקוא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1שני גיל מרקוקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1שני גיל מרקוב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1שני גיל מרקוקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1שניידר אסתרא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1שניידר אסתרקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1שניידר אסתרב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1שניידר אסתרקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרגז דור, פרופ' חברא'ה' 12:00-14:002.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >