אמנויות M.F.A: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמררטמן גלעדקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמררטמן גלעדב'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמררטמן גלעדקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמררטמן גלעדשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמררטמן גלעדקורסי חובהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשני גיל מרקוא'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשני גיל מרקוקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשני גיל מרקוב'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשני גיל מרקוקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשני גיל מרקושה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשני גיל מרקוקורסי חובהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשניידר אסתרא'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשניידר אסתרקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשניידר אסתרב'ה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשניידר אסתרקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1800162סמינר הנחיה אישית פרויקט גמרברנד רועי, ד"רא'א' 12:00-14:004.0
1800162סמינר הנחיה אישית פרויקט גמרברנד רועי, ד"רב'א' 09:00-12:004.0
1203771סמינר סטודיו א' - דיון וביקורת תהליכיםיערי שרוןא'ה' 14:30-16:304.0
1203771סמינר סטודיו א' - דיון וביקורת תהליכיםיערי שרוןב'ה' 14:30-16:304.0
1203771סמינר סטודיו א' - דיון וביקורת תהליכיםסספורטס יהודית, פרופ' חברא'ה' 14:30-16:304.0
דפים: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >