אמנויות M.F.A: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
18001642ביקורת : אמנות מקומית: שער למזרח עיר נמל כמרחב של שינויבן-צבי טל, ד"רא'א' 10:00-12:002.0
1800162סמינר הנחיה אישית פרויקט גמרברנד רועי, ד"רא'א' 12:00-14:004.0
1800162סמינר הנחיה אישית פרויקט גמרברנד רועי, ד"רב'א' 09:00-12:004.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, פרופ' חברא'ה'.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, פרופ' חברב'א'.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ' חברא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ' חברקורסי חובהא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ' חברב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ' חברקורסי חובהב'ה' 12:00-14:002.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ' חברא'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ' חברקורסי חובהא'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ' חברב'
4.0
1202771סדנא רב תחומית 2 שנה א' +ב'גז דור, פרופ' חברקורסי חובהב'
4.0
1202775סדנה רב תחומית 2 - 04 מעבדה חומרים יערה צח אלה ליטביץגז דור, פרופ' חברקורסי חובהש
4.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ' חברא'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ' חברקורסי חובהא'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ' חברב'ה' 18:30-20:002.0
1204771סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמהגז דור, פרופ' חברקורסי חובהב'ה' 18:30-20:002.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ' חברא'ה'.0
1205771סדנאות אורח 1גז דור, פרופ' חברקורסי חובהא'ה'.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >