אמנויות M.F.A: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1305סדנאות אורח 2גז דור, פרופ' חברא'ה'.0
1305סדנאות אורח 2גז דור, פרופ' חברב'א'.0
1308סמינר סטודיו ב'1 - סמסטר א'הלפמן מיכלא'ה' 14:30-16:302.0
1308סמינר סטודיו ב'1 - סמסטר א'רטמן גלעדא'ה' 14:30-16:302.0
1309סמינר סטודיו ב'2 - סמסטר ב'הלפמן מיכלב'ה' 14:30-16:302.0
1309סמינר סטודיו ב'2 - סמסטר ב'רטמן גלעדב'ה' 14:30-16:302.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ' חברא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1גז דור, פרופ' חברב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1הלפמן מיכלא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1הלפמן מיכלב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יוקליס לדרמן מרילא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יוקליס לדרמן מרילב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יערי שרוןא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יערי שרוןב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יצחק נבטא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1יצחק נבטב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1מאור הדסא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1מאור הדסב'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1מאיר דניאלא'ה' 12:00-14:002.0
1201771סטודיו הנחייה אישית 1מאיר דניאלב'ה' 12:00-14:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >