אמנויות M.F.A: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
1202775סדנה רב תחומית 2 - 04 מעבדה חומרים יערה צח אלה ליטביץגז דור, פרופ' חברקורסי חובהש
4.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרגז דור, פרופ' חברשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרגז דור, פרופ' חברקורסי חובהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרהלפמן מיכלשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרהלפמן מיכלקורסי חובהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמריערי שרוןשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמריערי שרוןקורסי חובהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמריצחק נבטשה' 12:00-12:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמריצחק נבטקורסי חובהשה' 12:00-12:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרמזח דודו, פרופ' חברשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרמזח דודו, פרופ' חברקורסי חובהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרניניו משהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרניניו משהקורסי חובהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרסספורטס יהודית, פרופ' חברשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרסספורטס יהודית, פרופ' חברקורסי חובהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרעדיקא דודשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרעדיקא דודקורסי חובהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמררטמן גלעדשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמררטמן גלעדקורסי חובהשה' 12:00-14:002.0
1301771סטודיו הנחייה אישית 2 פרויקט גמרשני גיל מרקושה' 12:00-14:002.0
דפים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >