אמנויות M.F.A: קורס

סטודיו הנחייה אישית 1

1201771
גז דור, פרופ' חבר, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
גז דור, פרופ' חבר, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
הלפמן מיכל, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
הלפמן מיכל, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
יוקליס לדרמן מריל, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
יוקליס לדרמן מריל, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
יערי שרון, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
יערי שרון, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
יצחק נבט, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
יצחק נבט, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
מאור הדס, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
מאור הדס, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
מאיר דניאל, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
מאיר דניאל, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
מזח דודו, פרופ' חבר, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
מזח דודו, פרופ' חבר, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
ניניו משה, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
ניניו משה, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
סספורטס יהודית, פרופ' חבר, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
סספורטס יהודית, פרופ' חבר, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
עדיקא דוד, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
עדיקא דוד, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
קריספל יוסף, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
קריספל יוסף, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
רטמן גלעד, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
רטמן גלעד, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
שני גיל מרקו, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
שני גיל מרקו, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
שניידר אסתר, סמסטר א', יום ה', 12:00-14:00
שניידר אסתר, סמסטר ב', יום ה', 12:00-14:00
2.0
המפגש בין אמן בוגר ומנוסה לבין סטודנט לאמנות הינו פורמט פדגוגי היסטורי על פיו אמן מלמד אמן. ההנחיה האישית מאפשרת תנאים לדו-שיח בין סטודנט-מרצה והתייחסות לעבודותיו של הסטודנט היחיד. למפגש כזה תפקיד חשוב בתהליך גיבוש זהותו האמנותית של הסטודנט. במפגשי ההנחיה מושם דגש על חיזוק המרכיבים המקוריים ופיתוח ההיבט האישי ביצירתו, מתקיימת "קריאה" של עבודת הסטודנט במטרה לזהות מהלכים בעבודתו ולמקמה בקונטקסט תרבותי-חברתי רחב ולאפשר למרצה הגשת סיוע והנחייה מתאימים. כל סטודנט נפגש עם מנחים אישיים ומנחים אורחים לסירוגין לאורך השנה.