אמנויות M.F.A: קורס

סדנה רב תחומית 2 - 04 מעבדה חומרים יערה צח אלה ליטביץ

1202775
גז דור, פרופ' חבר, סמסטר ש
4.0
האירוע של הגוף: בין אובייקט למופשטלילך ליבנה ועדו פדרהקשר בין אמנות פלסטית ומחול הוא ארוך שנים והוא נע בין פסינציה הדדית, השפעה ממשית ויחסי איבה. בעידננו, כאשר הטכנולוגי משנה את אופני הגוף והפרפורמטיבי משנה את שדה אמנות - שאלות על המפגש בין התחומים מתעוררות ביתר שאת. בסדנא זו, נתקוף שני מושגים קנוניים מתחרים - ״האובייקט״ ו-״המופשט״ - ונראה כיצד המחול והפרדיגמה הפרפורמטיבית מערערים את הנחות היסוד שלהם בשדה האמנות הפלסטית. ננסה לאתר כיצד ערעור זה, כלומר תנועתם של המושגים, מזמין אותנו לייצר אירוע פרפורמטיבי שהגוף האנושי במרכזו.הסדנא תעניק דיון תיאורטי והתנסות מעשית ממשית, והיא תחולק לשני חלקים:בחלק הראשון, נקדיש מפגש לכל מושג. באמצעות דיון, צפייה ברפרנסים והתנסות מעשית-גופנית נבין ואף נעמיד ״אובייקטים-מופשטים-גופניים״ ראשוניים.בחלק השני, נצלול לתוך העמקה חווייתית-גופנית של אובייקטים אלו, נמקם אותה בתוך העולם החומרי והאומנותי של המשתתפים וננסה יחדיו להעמיד ״תערוכה פרפורמטיבית״.