אמנויות M.F.A: קורס

סדנא רב תחומית 1- עוטף סלמה

1204771
גז דור, פרופ' חבר, סמסטר א', יום ה', 18:30-20:00
גז דור, פרופ' חבר, סמסטר ב', יום ה', 18:30-20:00
2.0
תכנית הקולקוויום של התואר השני באמנויות מתמקדת במקום ובמקומי ובתוך כך בוחנת את סביבת הסטודיו בה הסטודנטים פועלים מהיבטים מצטלבים. במהלך התכנית ניפגש עם מרצים אורחים מדסציפלינות שונות: היסטוריה, ביקורת תרבות, גיאוגרפיה, פילוסופיה, חברה ועוד. במסגרת מפגשים אלה ייחשפו הסטודנטים למגוון רחב של נקודות מבט ושפות-שיח בזיקה הדוקה להתנהלותם של שדות הייצור, התצוגה והביקורת של האמנות היום.