אמנויות M.F.A: קורס

אינסטליישן הצבה

1301776
שני גיל מרקו, סמסטר א', יום ה', 10:00-12:00
שני גיל מרקו, סמסטר ב', יום ה', 10:00-12:00
4.0
איך חושבים מיצב, אינסטליישן (Installation), סייט ספסיפיק (site specific) , התערבות אדריכלית ופעולות הצבה של אמנות בחלל. במשך השנה נברר גישות שונות המשתקפות בשדה האמנות העכשווית תוך סקירה של אמנים פעילים והיסטוריה של המייצב והתפתחותו. נדון בסוגיות המעסיקות אמנים ואת שדה האמנות ביחס למדיום המייצב. נתנסה בתרגילים אישיים ועבודה קולקטיבית ביחס לפעולת ההצבה. נבדוק אפשרויות שונות בהתמודדות עם חלל ויצירת חלל דרך בניית מודל, הדמיות מחשב ובנייה. במסגרת מפגשי הקורס, ניפגש ונעבוד יחד כקבוצה ,דרך דינמיקה ותרגילים שיעזרו לנו לצאת אל שאלות אקטואליות על אמנות עכשווית , נייצר דיונים פתוחים וערים תוך התעדכנות בזירות של אמנות עכשווית דרך האינטרנט,עיתונות, מגזינים ,הכוללים קריאה וגם התבוננות והעלאת הקשרים על ההיסטוריה של אמנות מודרנית ועכשווית. נתעדכן על תערוכות בארץ ובעולם, נעלה ונביא תפישות ואופנות משתנות המשתקפות בשדה העכשווי. נבקר בתערוכות מקומיות. נקים במפגשים תיקייה משותפת, ארכיון כיתתי כקבוצה והתמקדות ביצירה האישית של הסטודנט, נתמודד ונבדוק דרכי פעולה תלייה ,הצבה תוך קריאה משתנה ביחס לאופנים שונים של תצוגה ביחס למדיומים השונים הבאים לידי ביטוי אצל כל תלמיד, ניסיונות ובדיקות ביחס להצבה ותצוגה הקשורים לקנה מידה ,מרחב ,תאורה פורמט מדיום.