אמנויות M.F.A: קורס

סדנאות אורח 2

1305
גז דור, פרופ' חבר, סמסטר א', יום ה'
גז דור, פרופ' חבר, סמסטר ב', יום א'
.0
בְּאֹרַח קֶבַע (סדנאות מרצים אורחים) במהלך הלימודים ייפגשו הסטודנטים עם אמנים , מבקרים, תיאורטיקנים ואוצרים פעילים מישראל ומחו"ל. במפגשים אלה ייחשפו התלמידים למגוון רחב של נקודות מבט ושפות-שיח בזיקה הדוקה להתנהלותם של שדות הייצור, התצוגה והביקורת של האמנות היום. במסגרת ביקורים אלה יתקיימו סמינרים, הרצאות, סדנאות וביקורי סטודיו. ביקורי הסטודיו מאפשרים מפגש ודיון של כל סטודנט וסטודנט עם האורחים המבקרים בתכנית והמהווים חלק מהמהלך הלימודי של התכנית;