אמנויות M.F.A: קורס

מבוא לאמנות פלסטינית

1800164
עאסלה פאדי, סמסטר א', יום א', 16:30-18:00
2.0
הקורס יציג נקודת מבט רטרוספקטיבית על האמנות הפלסטינית שקדמה ל-1948, וימשיך ויעסוק באמנות שנעשתה לאחר הקמת מדינת ישראל ועד ימינו. הסטודנטים יכירו את ההיסטוריה של האמנות הפלסטינית, סוגיה, ייצוגיה ותחנות המפנה שעצבו אותה. בנוסף לשיעורים התיאורטיים שילמדו בכיתה, ייערכו מספר סיורים נלווים שיכללו ביקור בתערוכות ומפגשים עם אמנים פלסטיניים שידברו על הפרקטיקה האמנותית שלהם.