אמנויות M.F.A: איש סגל

הלפמן מיכל

הלפמן מיכל

miklhlpm1@post.bezalel.ac.il