קישורים נוספים:

תקנון הסטודנטים

אמנויות M.F.A: תקנונים ונהלים

סה"כ לימודי התכנית:

60 נ"ז: 48 נ"ז לימודים מעשיים + 12 נ"ז לימודים עיוניים – על פני שנתיים.

פרויקט גמר

לפרויקט הגמר שני מרכיבים:

  • תערוכת גמר  - לקראת סוף השנה השנייה יציג כל משתתף תערוכת גמר. צוות בינלאומי מיוחד של אמנים ומבקרים מנתח ומעריך תערוכות אלה. 
  • עבודה כתובה או בחינת גמר.

פריסת לימודים

משך הלימודים שנתיים ברצף.
בייעוץ אישי ובאישור מתאים תיתכן פריסת הלימודים העיוניים בלבד. על סטודנט המעוניין לפרוס את לימודיו להגיש בקשה כתובה לועדת ההוראה לצורך אישור.

 
תנאי מעבר משנה לשנה

מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה במילוי כל חובות הקורסים בהצלחה (קבלת ציון ממוצע של 70 ומעלה בקורסים). בסיום שנת הלימודים הראשונה יציג כל סטודנט תערוכה/הגשה אישית. ציון עובר בתערוכה זו ובשיעורי הסטודיו מהווה תנאי מעבר לשנה השנייה.
סטודנט מחויב לסיים את חובותיו בלימודי השלמה (דרישות קדם) בשנה הראשונה ללימודיו כתנאי מעבר לשנה השנייה ללימודים.

חילופי סטודנטים

האקדמיה בצלאל מעודדת קשרים עם מוסדות מקבילים בעולם ומאפשרת לסטודנטים מצטיינים להשתתף בתכנית חילופי סטודנטים. במסגרת זו מאפשרת התכנית לסטודנטים להקדיש סמסטר אחד ללימודים (הסמסטר הראשון בשנה השנייה) באקדמיה מקבילה בעולם. כיום יש לתכנית חילופים עם בית הספר לאמנות בגלזגו, סקוטלנד ובאקדמיה אארוס דנמרק. מערך חילופי הסטודנטים בתכנית התואר השני נמצא בשלבי בנייה ופיתוח. פרטים על בתי ספר נוספים יינתנו למתקבלים במהלך שנת הלימודים.

מלגות ומענקים

התכנית שואפת להעניק מידי שנה פרסי הצטיינות ומענקי  עידוד יצירה. חלוקת המלגות מותנית בקבלת תרומות לתכנית. פרטים יועברו במהלך שנת הלימודים בהתאם לקבלת התרומות.