עיצוב M.Des: קורסים

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה

מערכת שעות לפי מסלולים (תשע"ו)

רשימת הקורסים בתוכנית :

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
63002301AR/VR/Design & embodimentמור רונאלמעבדות עיצובא'ה' 09:30-12:304.0
63002301AR/VR/Design & embodimentשובמן מרקמעבדות עיצובא'ה' 09:30-12:304.0
63000226IOTשיפטר אילןחובה שנה ב'א'ה' 14:00-15:302.0
63002304storytellingגרופר יונתןבחירהא'ה' 16:00-17:302.0
6300235אוצרותדבש מיהב'ו' 11:00-14:004.0
63002308אוצרות באלף הידיעה"זמר בן-ארי הדסא'ה' 14:00-15:302.0
6300173אמנות טכנולוגיתיודלביץ' שריתעיון מחקר וכתיבהא'ה' 14:00-15:302.0
63002305אפיון חווית משתמששריג יניבעיון מחקר וכתיבהא'ה' 14:00-15:302.0
6300168ארס טכנולוגיה- המדיום והמסרפרנקל אלרואי טל, ד"רחובה שנה ב'א'ה' 14:00-15:302.0
63002302דטה ומחקרמיקולינסקי רומי, ד"רעיון מחקר וכתיבהב'ה' 14:00-15:302.0
6300186הווה מתמשך-על טכנולוגיה וחברהבן-דוד מאיהעיון מחקר וכתיבהב'ו' 09:00-10:302.0
63002309הפורמט הוא המסרסער יובלב'ה' 16:00-17:302.0
6300212חשיבה עיצובית לניהולזרחי מורןסדנאות רעיוניותב'ו' 11:00-14:004.0
6300212חשיבה עיצובית לניהולפרקש נינהסדנאות רעיוניותב'ו' 11:00-14:004.0
63002399כלים מתקדמים למחקר-טכנולוגיהלניאדו איתי יצחקב'ה' 14:00-15:302.0
6300231כלכלה חדשהפסובסקי אוריב'ה' 14:00-15:302.0
6300230כתיבה יוצרתקזין ארנהא'ה' 16:00-17:302.0
6300234מגמות עולמיותאיתן מיכלב'ה' 18:00-19:302.0
6300189מחוברות-בין השתתפות פעילה ושיתוף פעולהחפץ יוסף גיאמעבדות עיצובא'ה' 09:30-12:304.0
6300189מחוברות-בין השתתפות פעילה ושיתוף פעולהיודלביץ' שריתמעבדות עיצובא'ה' 09:30-12:304.0
דפים: 1 2 3 4 5 >