עיצוב M.Des: קורסים

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה

רשימת הקורסים בתוכנית (מתעדכנת מדי פעם)  :                           עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
63002301Reality+מור רונאלמעבדות עיצובא'ה' 09:30-12:304.0
63002301Reality+שובמן מרקמעבדות עיצובא'ה' 09:30-12:304.0
63002304storytellingגרופר יונתןבחירהא'ה' 16:00-17:302.0
63002308אוצרות תוכןזמר בן-ארי הדסא'ה' 14:00-15:302.0
6300173אמנות טכנולוגיתיודלביץ' שריתעיון מחקר וכתיבהא'ה' 14:00-15:302.0
63002305אפיון חווית משתמשפיש רותםעיון מחקר וכתיבהא'ה' 14:00-15:302.0
63002313חומרים חכמיםבן שלום דנהא'ה' 09:30-12:304.0
63002313חומרים חכמיםבן-דוד מאיהא'ה' 09:30-12:304.0
6300232חשיבה ביקורתיתקזין ארנהא'ו' 11:00-14:004.0
6300212חשיבה עיצוביתזרחי מורןסדנאות רעיוניותב'ו' 11:00-14:004.0
6300212חשיבה עיצוביתפרקש נינהסדנאות רעיוניותב'ו' 11:00-14:004.0
63002309יזמות תרבותסער יובלב'ה' 16:00-17:302.0
630023039יסודות נרטיביים בעיצוב עכשוויארז טלא'ה' 14:00-15:302.0
6300238כלים מתקדמים למחקרפרסוב אלעדב'ה' 09:30-12:304.0
6300238כלים מתקדמים למחקרפרסוב אלעדב'ה' 14:00-15:302.0
63002302כלכלה וחוויה עיון דיון והתנסותפז שראוןעיון מחקר וכתיבהב'ה' 14:00-15:302.0
6300231כלכלה חדשהפסובסקי אוריב'ו' 09:00-10:302.0
6300230כתיבה יוצרתקזין ארנהא'ה' 16:00-17:302.0
6300234מגמות עולמיותאיתן מיכלב'ה' 16:00-17:302.0
6300189מחוברות-בין השתתפות פעילה ושיתוף פעולהיודלביץ' שריתמעבדות עיצובא'ה' 09:30-12:304.0
דפים: 1 2 3 4 5 >