עיצוב M.Des: סגל

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה


ראש התכנית:  ד"ר רומי מיקולינסקי

ראשי תחומי הידע:
מרכזת התמחות 'אודות עיצוב' -
מאיה בן דוד
מרכז התמחות 'ניהול עיצוב' - רועי ביגר
מרכז התמחות 'עיצוב וטכנולוגיה' - אייל פריד

רכזת התוכנית : טרן גילוט

02-6332996
mdes@bezalel.ac.il  
 

מרצים:

אוסלנדר שרה
איתן מיכל
אלטרץ דורון
אליאב אייל
ארז טל
ביגר רועי
בלונדר אריאל
בן שלום דנה
בן-דוד מאיה
בר-אילן זיו
בר-שי נורית
גנשרוא דב
גרופר יונתן
דבש מיה
דה-לנגה חנן, פרופ'
הופ יהונתן
הושיה אמיר
וייץ יונה, ד"ר
זמר בן-ארי הדס
זרחי מורן
חפץ יוסף גיא
יודלביץ' שרית
לניאדו איתי יצחק
מור רונאל
מיקולינסקי רומי, ד"ר
מרכזי רן
ססלר מיכאל, ד"ר
סער יובל
ספיר תומר
פוליטי ינאי
פסובסקי אורי
פריד אייל
פרנקל אלרואי טל, ד"ר
פרסוב אלעד
פרקש נינה
צורן עמית
קזין ארנה
רוזין ליאורה
רימר גדעון אברהם
שובמן מרק
שיפטר אילן
שמיע עופר לינט
שריג יניב