עיצוב M.Des: איש סגל

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה

וייץ יונה, ד"ר

וייץ יונה, ד"ר

yonaweitz@post.bezalel.ac.il