עיצוב M.Des: איש סגל

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה

פסובסקי אורי

פסובסקי אורי

uripasovsky@post.bezalel.ac.il