עיצוב M.Des: שינויים בהרגלי העיצוב (2009)

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה

לאור השפל הכלכלי העולמי, ניהול העיצוב מעורר עניין גובר במגזר העסקי ככלי להטמעת חשיבה עיצובית וחדשנות בתהליכי עיצוב ופיתוח מוצרים ובאסטרטגיה העסקית של ארגונים. בתוך דיסציפלינת ניהול העיצוב, תהליך העיצוב הוא אחד מכלי העבודה המרכזיים. בעזרתו מנהל העיצוב מתכנן את הזרמת הידע בנקודות מפתח בתהליך, קובע פרמטרים להצלחת העיצוב, מציב אבני דרך לתהליך ומתווה מסגרת לעיצוב עצמו. תהליך העיצוב מתווה גם את מערכת היחסים בין הצוות היצירתי, המנהל העיצוב והלקוח.
במקביל לעלייה בחשיבות ניהול העיצוב לאסטרטגיה העסקית של ארגונים גוברת גם האחריות של העוסקים בניהול העיצוב לסוגיות סביבתיות וחברתיות. ההתמודדות עם אתגר זה באמצעות ניהול העיצוב יוצרת פתרונות המאגדים מחויבות ערכית עמוקה יחד עם ראיה עסקית מפוקחת. תפקודם של מנהלי העיצוב כמובילי תהליכים, כמתווכים בין כוחות וכמי שמממשים את ערכי הליבה בארגונים ראוי לבחינה באופן מיוחד בעיתות משבר.

בכינוס השני של פורום בצלאל לניהול עיצוב וחדשנות נשמע נקודות מבט אישיות על שינויים בתהליכי ניהול עיצוב וחדשנות לאור השפל בכלכלה העולמית. מתוך הקשר זה נבקש לשאול כיצד מנהל עיצוב מספק חדשנות ללקוחותיו בתקופה זו? האם השתנה אופי מערכות היחסים העסקיות בין התעשייה והעיצוב? האם יש שינויים בתהליך עיצוב בעיתות שפל? וכיצד ניתן לשמר מחויבות ערכית לסוגיות חברתיות על אף הקשיים הכלכליים?

בין אורחי הכנס יהיו המעצב עומר קוצר דירקטור עיצוב בחברת Cinco, המעצב גדי עמית מנכ"ל NewDealDesign,  Prof.Dr. Alpay Er‏, ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי Istanbul Technical University (ITU)‏, Prof Dr.Özlem Er‏ מרצה בכירה בתוכנית לתואר שני בעיצוב ITU,  ומנהלי עיצוב מהחברות המובילות בישראל. משתתפי הכנס ילמדו על עשייה עכשווית ומגמות עתידיות בשדה ניהול העיצוב בארץ ובעולם.

שינויים בהרגלי העיצוב – הכנס השני של פורום בצלאל לניהול עיצוב וחדשנות

(30.4.2009)

הכינוס השני של פורום בצלאל לניהול עיצוב וחדשנות