מערכת שעות לפי מסלולים - תשע"ה (2014/15) :

אודות עיצוב

ניהול עיצוב

עיצוב וטכנולוגיה

עיצוב M.Des: תכנית לימודים

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה

תכנית הלימודים מורכבת מ-6 חטיבות. על כל סטודנט בתכנית לצבור 60 נ"ז סה"כ לצורך קבלת תואר מוסמך: 48 נ"ז בלימודי סטודיו ו-12 נ"ז בקורסי היסטוריה ותאוריה:

 
 
טבלת תכנית הלימודים* ראה בשנתון המחלקה
 
 

חטיבות תכנית הלימודים:

 
א. מעבדות עיצוב
מעבדות העיצוב מתבססות על התנסות מעשית, המאפשרת לסטודנטים לישם את התוכן הנלמד בתוכנית תוך קבלה של חניכה ומשוב.  לכל מעבדת עיצוב עולם תוכן מוגדר ענייני ורלוונטי והעבודה במסגרתה מבקשת לבחון שאלות ואתגרים בתחום.  בסמסטר הראשון יתקיימו המעבדות במסגרת מסלולית.  בסמסטרים השני והשלישי יערכו מעבדות בינמסלוליות והמעבדה הרביעית תערך במסלולים ותתמוך בפרוייקט הגמר. 
המעבדות מתקיימות במתכונת סמסטריאלית
.
על כל סטודנט להשתתף במהלך לימודיו ב-4 מעבדות עיצוב בהיקף כולל של 16 נ"ז.
 
ב. סדנאות רעיוניות
הסדנאות הרעיוניות הינן מרכז של לימוד מתודולוגיות מחקריות רלוונטיות. הסדנאות יעניקו כלי מחקר וניתוח הן בתחום המחקר העיצובי והן בתחום המחקר האקדמי ויאפשרו לכל סטודנט/ית לבנון ארגז כלים מחקרי שיאפשר לו/לה לבצע מחקרים במסגרות השונות בתואר.
הסדנאות מתקיימות במתכונת סמסטריאלית במסגרת המסלול.
על כל סטודנט להשתתף במהלך לימודיו ב-2 סדנאות רעיוניות בהיקף כולל של 8 נ"ז.
 
 
ג. פרויקט מסכם
הפרויקט המסכם מהווה מסגרת אקדמית המנחה את הסטודנטים למחקר ופיתוח משמעותיים. במסגרת הפרויקט יידרשו הסטודנטים להטמיע את הידע ואת תהליכי היצירה והניהול הנרכשים בתכנית תוך כדי נקיטת עמדה ואמירה אישית. הפרויקט עוסק בנושא אותו בוחרים הסטודנטים לפתח ומלווה במפגשי הנחייה אישיים עם המנחה האישי ומפגשי הנחיה והעשרה דו-שבועיים עם מרכזי הפרויקט ומרצים אורחים. במסגרת מפגשי ההעשרה נידונים נושאים של מחקר, ביקורת, עיצוב וניהול ומתקיימים מפגשי הנחיה וביקורת בהשתתפות כל מנחי הפרויקט.
רישום לפרויקט המסכם מותנה בסיום חובות הסדנאות הרעיוניות ומעבדות העיצוב של שנה א'. וכן בסיום שני שליש מהנ"ז הנדרש בשנה א' מקורסי היסטוריה ותאוריה.
הפרויקט המסכם נחלק לשני חלקים:
חלק א': הגשת מחקר בהיקף של 6 נ"ז.
חלק ב': הצגת תערוכה/פרויקט פיתוח בהיקף של 6 נ"ז.
סה"כ היקף הפרויקט המסכם 12 נ"ז.

 
 
ד. סדנאות אורח
סדנאות האורח מתקיימות אחת לשנה למשךארבעה ימים. על כל סטודנט בתכנית התואר השני להשתתף במהלך לימודיו בסדנת אורח אחת.
סה"כ: 2 סדנאות אורח בהיקף כולל של 2 נ"ז.
 
ה. קורסי בחירה
קורסים תיאורטיים והתנסותיים המבקשים להרחיב את האופקים ואת מערך הידע והמיומנויות של הסטודנטים בהתאם לתחומי הענין האישיים שלהם.  הקורסים משותפים לשלושת המסלולים.
סה"כ:על כל סטודנט לצבור במהלך לימודיו 10 נ"ז במסגרת חטיבת קורסי הבחירה.
ו.חטיבת ההיסטוריה ותיאוריה
קורסי חובה תיאורטיים המקנים מערך ידע ומיומנויות בתחום ומניחים תשתית תיאורטית עדכנית עבור מעבדות העיצוב. 
הקורסים ניתנים במסגרת סמסטריאלית.  בסמסטר הראשון והרביעי מתקיימים השיעורים במסגרת המסלול.  בסמסטרים האינטרדיספלינרים מחוברים השיעורים למעבדות העיצוב הרלוונטיות.
על כל סטודנט לצבור במהלך לימודיו 12 נ"ז (6 שיעורים) במסגרת חטיבה זו.