מערכת שעות לפי מסלולים - תשע"ה (2014/15) :

אודות עיצוב

ניהול עיצוב

עיצוב וטכנולוגיה

עיצוב M.Des: תכנית לימודים

אודות עיצוב | ניהול עיצוב | עיצוב וטכנולוגיה

תכנית הלימודים מורכבת מ-6 חטיבות.
על כל סטודנט בתכנית לצבור 60 נ"ז סה"כ לצורך קבלת תואר מוסמך:
26 נ"ז עבור מעבדות ושיטות מחקר
14 נ"ז עבור שעורי בחירה וסמינר אורח
20 נ"ז עבור פרויקט מסכם, מתוכן 2 נ"ז עבור פעילות מחלקתית או מחויבות מערכתית כחלק מהפרויקט המסכם והשתתפות ברואדשואו.

 
 
טבלת תכנית הלימודים* 
 

שם החטיבה

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר ג'

סמסטר ד'

סה"כ

א. מעבדות עיצוב

8 נ"ז
(2 מעבדות קצרות)

8 נ"ז
(מעבדה ארוכה)

4 נ"ז
(מעבדה קצרה)

20 נ"ז

ב. שיטות מחקר

3 נ"ז

3 נ"ז

6 נ"ז

ג. סמינר אורח

2 נ"ז

2 נ"ז

ד. קורסי בחירה
(1 בשישי ו-2 בחמישי במהלך שנה א)

6 נ"ז

6 נ"ז

12 נ"ז

ה. פעילות מחלקתית/ מחויבות מערכתית כחלק מהפרוייקט המסכם/ הרואדשואו

2 נ"ז

2 נ"ז

ו. פרויקט מסכם *

6 נ"ז

12 נ"ז

18 נ"ז

סה"כ נ"ז לתואר 

 

 

 

 

60 נ"ז

 
* הבהרה על המפגשים הכלולים בפרויקט המסכם:

סמסטר ג (שנה ב סמסטר א') – מפגשי ליווי והעשרה משותפים לשלושת המסלולים וסדנאות קצרות במסגרת הפלטפורמה הבין מסלולית + מפגשי ריכוז לכל מסלול אחר הצהריים
סמסטר ד (שנה ב סמסטר ב') - מעבדת פיתוח פ.מסכם  + קורס כלים מתקדמים
 

חטיבות תכנית הלימודים:

 
א. מעבדות עיצוב
מעבדות העיצוב מתבססות על התנסות מעשית, המאפשרת לסטודנטים/ות לישם את התוכן הנלמד בתוכנית תוך קבלה של חניכה ומשוב. לכל מעבדת עיצוב עולם תוכן מוגדר ענייני ורלוונטי והעבודה במסגרתה מבקשת לבחון שאלות ואתגרים בתחום. בסמסטר הראשון המעבדות מתקיימות במסגרת מסלולית.
בסמסטרים השני והשלישי יערכו מעבדות בין-מסלוליות.
במהלך המעבדות הסטודנטים/ות יתוודעו לתשתית המחשבתית והתיאורטית עבור כל אחד מתחומי הידע ויטמיעו אותם בעבודה המעשית. הסטודנטים/ות יכירו מושגי יסוד, מיומנויות חשובות, שאלות גדולות ומהלכים החשובים בשדות הידע הרלוונטים ויעבדו לקראת הצעה או פרויקט שמדגים הבנה עמוקה של השדה הנבחר וחותר לתרומה משמעותית לתחום. 
המעבדות מתקיימות במתכונת סמסטריאלית אך מוצעות במקצבים שונים - בסמסטר א' ובסמסטר ג' מוצעות  שתי מעבדות קצרות ובסמסטר ב' מתקיימת מעבדה אחת לאורך כל הסמסטר.

על כל סטודנט להשתתף במהלך לימודיו ב-4 מעבדות עיצוב בהיקף כולל של 16 נ"ז.
 
ב. ב. שיטות מחקר
קורסי שיטות המחקר הינם מרכז לימוד מתודולוגיות מחקריות רלוונטיות. קורסים אלו יעניקו כלי מחקר וניתוח הן בתחום המחקר העיצובי והן בתחום המחקר האקדמי. באמצעות המתודולוגיות יוכלו כל סטודנט/ית לבנות ארגז כלים מחקרי שיאפשר לו/לה לבצע מחקרים במסגרות השונות בתואר.
קורסי שיטות מחקר מתקיימים במתכונת סמסטריאלית במסגרת המסלול.

על כל סטודנט להשתתף במהלך לימודיו ב-2 קורסים של שיטות מחקר בהיקף כולל של 8 נ"ז.

 

ג. סמינר אורח

סמינר אורח הוא סדנא שנתית בין מסלולית מתקיים אחת לשנה למשך ארבעה ימים. במהלך הסמינר נפגשים הסטודנטים עם תחומי ידע חדשים וחוקרים אשר מסייעים להם לפתח הצעות עיצוביות שמבוססות על המתודולוגיות שלמדו בסמסטר א'.
בשנים האחרונות הוקדש הסמינר ל"חיים בתנאי קיצון" והסדנא השנתית התקיימה בשיתוף מכון מחקר ים המלח והערבה במצדה, בערבה ובמצפה רמון.

על כל סטודנט/ית בתכנית התואר השני להשתתף במהלך לימודיו בסמינר אורח אחד
סה"כ: סמינר אורח בהיקף כולל של 2 נ"ז.

ד. קורסי בחירה
קורסים תיאורטיים והתנסותיים המבקשים להרחיב את האופקים ואת מערך הידע והמיומנויות של הסטודנטים בהתאם לתחומי הענין האישיים שלהם. הקורסים משותפים לשלושת המסלולים.
סה"כ:על כל סטודנט לצבור במהלך לימודיו 12 נ"ז במסגרת חטיבת קורסי הבחירה.
 
ה. פרויקט מסכם
הפרויקט המסכם מהווה מסגרת אקדמית המנחה את הסטודנטים למחקר ופיתוח משמעותיים. במסגרת הפרויקט יידרשו הסטודנטים להטמיע את הידע ואת תהליכי היצירה, המחקר והניהול הנרכשים בתכנית תוך כדי נקיטת עמדה ואמירה אישית. הפרויקט עוסק בנושא אותו בוחרים הסטודנטים לפתח ומלווה במפגשי הנחייה אישיים עם מנחה אישי לצד פעילות במסגרת בין-מסלולית בסמסטר א' ומפגשים בעלי אופי סדנאי במסגרת המסלול בסמסטר ב'.
 
ליווי פרויקט מסכם - הפלטפורמה הבין-מסלולית
בסמסטר א' , במחצית השנייה של הסמסטר, יתקיימו מפגשי הנחיה והעשרה קבוצתיים בליווי רכזי הפרויקט המסכם, קבוצת מרצים מכלל המסלולים, ומרצים אורחים בו יתניעו הסטודנטים/יות את הפרויקט ויבחנו היבטים שונים של הנושא והתחום בו בחרו לפעול. המפגשים בשעות הבוקר יהיו בעלי אופי של שולחן עגול, שיחות והרצאות. 
במפגשים שיתקיימו במשבצת הצהריים יתקיימו סדנאות שונות שיוקדשו למשל ל:מחקר כמותני ואיכותני, מידענות, תיעוד ועוד.
 
מעבדת פיתוח פרויקט מסכם
במהלך סמסטר ב יתקיימו סדנאות ומפגשי העשרה שמטרתם לקדם את הפרויקט ולהוציא אותו מהכח אל הפועל. בין הסדנאות המוצעות: פרוטוטייפינג, צילום סטילס, צילום וידאו, פרזנטציה באנגלית, תצוגה ואוצרות. 
בנוסף מתקיימים מפגשי הנחיה וביקורת במסגרת כל מסלול בהשתתפות הרכזים וכל מנחי הפרויקט המסכם.
 
רישום לפרויקט המסכם מותנה בסיום חובות קורסי שיטות מחקר.
סה"כ היקף הפרויקט המסכם 20 נ"ז.
 

ו. פעילות מחלקתית/ מחויבות מערכתית כחלק מפ. מסכם/ הרואדשואו
על כל סטודנט/ית לבחור פרויקט מחלקתי או לפעול במסגרת הפרויקט המסכם במהלך שנה ב.
הנ"ז על מסגרת זו יאושרו על ידי ראש המסלול ורכז הפרויקט המסכם.

סה"כ: פעילות מחלקתית/ מחויבות מערכתית בהיקף כולל של 2 נ"ז.