מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

רשימת קורסים מתעדכנת מדי פעם:

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
24000056אוצרות במבט ביקורתינלסון ניריתא'ה' 17:00-18:302.0
24000062אוצרות ועיצוב תערוכות בין תיאוריה לפרקטיקהדה-לנגה חנן, פרופ'ב'ה' 10:00-13:002.0
24000062אוצרות ועיצוב תערוכות בין תיאוריה לפרקטיקהצלמונה יגאלב'ה' 10:00-13:002.0
2000017אמנות וזהותמרקוביץ' דליה, ד"רסמינרא'ד' 16:00-19:304.0
2000048אמנות פלסטינית ותיאוריה פוסט קולוניאליתבן-צבי טל, ד"רא'ה' 14:00-15:302.0
24000050אנחנו זה לא כולם.ן: ביטויים אמנותיים בשולי החברה הפרידמן ליאת, ד"רב'ד' 14:00-15:302.0
24000050אנחנו זה לא כולם.ן: ביטויים אמנותיים בשולי החברה הרוזין יעלב'ד' 14:00-15:302.0
24000071ביקורת ובקרהפרידמן ליאת, ד"רא'ד' 10:00-11:304.0
24000071ביקורת ובקרהפרידמן ליאת, ד"רב'ד' 10:00-11:304.0
24000047ביקורת, פרשנות ומה שבניהןסלה אשר, פרופ' חברא'ד' 12:00-13:302.0
24000090היסטוריה של התערוכותברנד רועי, ד"רב'ד' 14:00-15:302.0
2000013המוזיאון: היסטוריה ותיאוריהבן-צבי טל, ד"רסמינרא'ד' 16:00-19:304.0
24000074לכתוב אחרת את תולדות האמנות בישראלבן-צבי טל, ד"רא'ה' 12:00-13:302.0
2000001מילון מונחי הביקורת: תיאורטי והיסטורי א'פימנטל דרור, ד"רחובה מבואיא'ד' 10:00-11:302.0
2000002מילון מונחי הביקורת: תיאורטי והיסטורי ב'פימנטל דרור, ד"רחובה מבואיב'ד' 18:00-19:302.0
24000079מעשה באוצרות וכתיבהנלסון ניריתא'ד' 14:00-15:302.0
24000079מעשה באוצרות וכתיבהנלסון ניריתב'ד' 16:00-17:302.0
24000079מעשה באוצרות וכתיבהפרידמן ליאת, ד"רא'ד' 14:00-15:302.0
24000079מעשה באוצרות וכתיבהפרידמן ליאת, ד"רב'ד' 16:00-17:302.0
24000057מתולדות האמנות לתרבות חזותית – שדות ומתודולוגיותמאירי-דן נעמי, ד"רב'ד' 12:00-13:302.0
דפים: 1 2 3 >