מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

רשימת קורסים מתעדכנת מדי פעם:

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2000039פרויקט גמר ביקורתגלסנר אריק, ד"רא'ד' 14:00-15:306.0
2000039פרויקט גמר ביקורתגלסנר אריק, ד"רב'ד' 16:00-17:306.0
2000039פרויקט גמר ביקורתקזין ארנהא'ד' 14:00-15:306.0
2000039פרויקט גמר ביקורתקזין ארנהב'ד' 16:00-17:306.0
2000048אמנות פלסטינית ותיאוריה פוסט קולוניאליתבן-צבי טל, ד"רא'ה' 14:00-15:302.0
9301649פרקטיקות אוצרותיותנלסון ניריתא'ד' 12:00-13:302.0
24000056אוצרות במבט ביקורתינלסון ניריתא'ה' 17:00-18:302.0
24000057מתולדות האמנות לתרבות חזותית – שדות ומתודולוגיותמאירי-דן נעמי, ד"רב'ד' 12:00-13:302.0
24000061תרגול קריאה- אחת לשבועייםפימנטל דרור, ד"רא'ד' 14:00-15:30.0
24000061תרגול קריאה- אחת לשבועייםפימנטל דרור, ד"רב'ד' 16:00-17:30.0
24000063פרויקט גמר -תערוכה De Facto- אחת לשבועייםיחס טלא'ד' 14:00-15:306.0
24000063פרויקט גמר -תערוכה De Facto- אחת לשבועייםיחס טלב'ד' 16:00-17:306.0
24000071ביקורת ובקרהפרידמן ליאת, ד"רא'ד' 10:00-11:304.0
24000071ביקורת ובקרהפרידמן ליאת, ד"רב'ד' 10:00-11:304.0
24000074לכתוב אחרת את תולדות האמנות בישראלבן-צבי טל, ד"רא'ה' 12:00-13:302.0
24000079מעשה באוצרותנלסון ניריתא'ד' 14:00-15:302.0
24000079מעשה באוצרותנלסון ניריתב'ד' 16:00-17:302.0
24000092תולדות ההיסטוריהסלה אשר, פרופ' חברא'ה' 14:00-15:302.0
24000093Memoryscape – זיכרון כמתודולוגיה למיפוי אלטרנטיביפרידמן ליאת, ד"רב'ד' 14:00-15:302.0
24000093Memoryscape – זיכרון כמתודולוגיה למיפוי אלטרנטיביקציר ענת, פרופ' חברב'ד' 14:00-15:302.0
דפים: 1 2 >