מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

רשימת קורסים מתעדכנת מדי פעם:

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2000001מילון מונחי הביקורת: תיאורטי והיסטורי א'פימנטל דרור, ד"רחובה מבואיא'ד' 09:00-10:302.0
2000012סדנה בכתיבת ביקורת תרבותקזין ארנהחובהא'ה' 10:00-11:302.0
2000013המוזיאון: היסטוריה ותיאוריהבן-צבי טל, ד"רסמינרא'ד' 16:00-19:304.0
2000017אמנות, עיצוב והבניית זהות לאומיתמרקוביץ' דליה, ד"רסמינרא'ד' 16:00-19:304.0
2000029סדנה בכתיבה ביקורתית- מהמניפסט אל המסהקזין ארנהחובהא'ה' 12:00-13:302.0
2000033תזהסלה אשר, פרופ'פרויקט גמרא'ד' 09:00-10:30.0
2000033תזהפרידמן ליאת, ד"רפרויקט גמרא'ד' 09:00-10:30.0
2000038על תרבות ועל ביקורת תרבותגלסנר אריק, ד"רסמינרא'ד' 14:00-17:304.0
2000039פרויקט גמר ביקורתגלסנר אריק, ד"רא'ד' 18:00-19:306.0
2000039פרויקט גמר ביקורתקזין ארנהא'ד' 18:00-19:306.0
2000048אמנות פלסטינית ותיאוריה פוסט קולוניאליתבן-צבי טל, ד"רא'ה' 14:00-15:302.0
2400091סוגיות בפילוסופיה של הטכנולוגיהולנר גלית, ד"רא'ד' 11:00-12:302.0
9301649פרקטיקות אוצרותיותנלסון ניריתא'ד' 11:00-12:302.0
24000056אוצרות במבט ביקורתינלסון ניריתא'ה' 17:00-18:302.0
24000058קטלוגיםבן-צבי טל, ד"רא'ה' 14:00-15:302.0
24000061תרגול קריאה- אחת לשבועייםפימנטל דרור, ד"רא'ד' 14:00-15:30.0
24000063פרויקט גמר -תערוכה De Factoבן-צבי טל, ד"רא'ד' 18:00-19:306.0
24000071ביקורת ובקרהפרידמן ליאת, ד"רא'ד' 10:00-11:304.0
24000074לכתוב אחרת את תולדות האמנות בישראלבן-צבי טל, ד"רא'ה' 12:00-13:302.0
24000079מעשה באוצרותנלסון ניריתא'ד' 14:00-15:302.0
דפים: 1 2 3 >