מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורסים

 עיון ברשימת הקורסים המלאה בשנתון המחלקה  (מעודכן לאוגוסט 2018)

רשימת קורסים מתעדכנת מדי פעם:

מספר קורס שם קורס שם מורה תחום משנה סמסטרמועדנ"ז
2000001מילון מונחי הביקורת: תיאורטי והיסטורי א'פימנטל דרור, ד"רחובה מבואיא'ד' 10:00-11:302.0
2000012סדנה בכתיבת ביקורת תרבותקזין ארנהחובהא'ה' 10:00-11:302.0
2000013המוזיאון: היסטוריה ותיאוריהבן-צבי טל, ד"רסמינרא'ד' 16:00-19:304.0
2000017אמנות וזהותמרקוביץ' דליה, ד"רסמינרא'ד' 16:00-19:304.0
2000029סדנה בכתיבה ביקורתית- מהמניפסט אל המסהקזין ארנהחובהא'ה' 12:00-13:302.0
2000033סדנת תזה : מתודולוגיות מחקר וכתיבה – שיטות מחקר וכתיבה אקדמיתסלה אשר, פרופ' חברפרויקט גמרא'ה' 10:00-11:30.0
2000033סדנת תזה : מתודולוגיות מחקר וכתיבה – שיטות מחקר וכתיבה אקדמיתפרידמן ליאת, ד"רפרויקט גמרא'ה' 10:00-11:30.0
2000038על תרבות ועל ביקורת תרבותגלסנר אריק, ד"רסמינרא'ד' 16:00-19:304.0
2000039פרויקט גמר ביקורתגלסנר אריק, ד"רא'ד' 14:00-15:306.0
2000039פרויקט גמר ביקורתקזין ארנהא'ד' 14:00-15:306.0
2000048אמנות פלסטינית ותיאוריה פוסט קולוניאליתבן-צבי טל, ד"רא'ה' 14:00-15:302.0
9301649פרקטיקות אוצרותיותנלסון ניריתא'ד' 12:00-13:302.0
24000056אוצרות במבט ביקורתינלסון ניריתא'ה' 17:00-18:302.0
24000061תרגול קריאה- אחת לשבועייםפימנטל דרור, ד"רא'ד' 14:00-15:30.0
24000063פרויקט גמר -תערוכה De Facto- אחת לשבועייםיחס טלא'ד' 14:00-15:306.0
24000071ביקורת ובקרהפרידמן ליאת, ד"רא'ד' 10:00-11:304.0
24000074לכתוב אחרת את תולדות האמנות בישראלבן-צבי טל, ד"רא'ה' 12:00-13:302.0
24000079מעשה באוצרותנלסון ניריתא'ד' 14:00-15:302.0
24000092תולדות ההיסטוריהסלה אשר, פרופ' חברא'ה' 14:00-15:302.0
24000095אמנות, עיצוב וקולנוע בשירות המחאהבן-צבי טל, ד"רא'ד' 12:00-13:302.0
דפים: 1 2 >