מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

מילון מונחי הביקורת: תיאורטי והיסטורי ב'

2000002
פימנטל דרור, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 18:00-19:30
2.0
הקורס יעקוב אחרי התהוות המחשבה האסתטית – על מושגי היסוד שלה – למן התקופה הקלאסית ועד המאה ה-20. הסמסטר הראשון ייפתח בדיון במחשבת האמנות של אפלטון ואריסטו. בהמשך נעקוב אחרי התפתחות המחשבה האסתטית מהרנסנס ועד המאה ה-18, תוך דיון בקלסיציזם, באסתטיקה אמפריציסטית, בקאנט וברומנטיקה. הסמסטר השני יוקדש לדיון במחשבה האסתטית למן סוף המאה ה-19 ועד המאה ה-20. במסגרת זו נדון במחשבתם האסתטית של ניטשה, בנימין, היידגר, פנומנולוגיה, פורמליזם, סטרוקטורליזם ופוסט-סטרוקטורליזם.*תרגול קריאה- אחת לשבועיים תתקיים קבוצת תרגול קריאה לטקסטים הנלמדים בקורס