מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

המוזיאון: היסטוריה ותיאוריה

2000013
בן-צבי טל, ד"ר, סמסטר א', יום ד', 16:00-19:30
4.0
מטרת הסמינר לעמוד על מושג ההיסטוריה במרחב המוזיאלי במגוון רחב של מוזיאונים להיסטוריה ומוזאונים לאמנות עכשווית. במסגרת זו נשאל על האופן בו מושג ההיסטוריה במוזאונים מושפע כיום בשינויים במושג ההיסטוריה בתרבות החזותית (סדרות טלוויזיה, קולנוע עלילתי ודוקומנטרי ותאטרון) תוך התמקדות ביצירות מפתח המייצרות עמדות ביקורתיות ורדיקליות אל מול ההיסטוריה או הנרטיב הלאומי. בהמשך לכך נתמקד בשוני באפשרויות הייצוג הביקורתיות במוזאונים להיסטוריה לעומת מוזאונים לאמנות עכשווית על פוליטיקת השדה התרבותי השונה בכל אחד מהם כולל נסיבות ההזמנה של התערוכות, הפוליטיקה במובנה הרחב המפעילה אותם וסוכני ההשפעה ושומרי הסף השונים הפועלים בהם. נושא מרכזי בסמינר יהיה מושג "העדות" ותפקידה בייצוג וניראות הטראומה של אירועים היסטוריים מכוננים ותיקוף ההיסטוריה המוצגת במוזאונית. וזאת לעומת ייצוג ה"עדות" – כעדות, כווידוי, כביוגרפיה של האמן עצמו או קבוצות המוצגות במסגרת היצירה האמנותית. בהמשך לכך נבחן את העדות כאורל היסטורי במרחב המוזיאלי, ובמסגרת זו נבחן באיזה אופן עידן העדות בכלל וההיסטוריה האורלית השפיע ומגדיר מחדש את תפיסת ההיסטוריה הן במוזאונים להיסטוריה והן במוזאונים לאמנות עכשווית, ומהו העתיד של עדויות היסטוריות בעידן הטכנולוגי החדש והשפעתו על מוזאונים אלה.