מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

פרויקט גמר -תערוכה De Facto- אחת לשבועיים

24000063
יחס טל, סמסטר א', יום ד', 14:00-15:30
יחס טל, סמסטר ב', יום ד', 16:00-17:30
6.0
בפרויקט זה נתרגל את העשייה האוצרותית הלכה למעשה. בהמשך לקורס מקדים בו המשתתפים/ות נסחו קונספט התחלתי לתערוכה והחלו בפיתוח עבודת מחקר, במהלך השנה הקרובה הקבוצה תתנסה יחד בשלבים השונים הכרוכים בהוצאת התערוכה אל הפועל: העמקת המחקר סביב רעיון התערוכה; בחירת האמנים/ות שיטלו בה חלק וקיום ראיונות עמם\ן, ניסוח ההצעה האוצרותית, כתיבת הטקסטים הנלווים ותכנון ההצבה והעיצוב בחלל. במקביל, הקבוצה תתנסה בצדדים הלוגיסטיים של הקמת תערוכה: בניית תקציב ולו"ז, גיוס כספים, הפקה והקמת התערוכה, יחס"צ ועבודה מול אמצעי התקשורת. העבודה על התערוכה היא קבוצתית תוך התנסות בתפקידים השונים אופן אישי. הקורס יעודד חשיבה אינדיבידואלית לצד פיתוח וקידום רעיונות באופן שיתופי.