מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

ביקורת ובקרה

24000071
פרידמן ליאת, ד"ר, סמסטר א', יום ד', 10:00-11:30
פרידמן ליאת, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 10:00-11:30
4.0
למושג ביקורת מספר מקורות שונים ופונקציות חברתיות שונות. למשל, עבור עמנואל קאנט, הביקורת היא כוח השיפוט שיש למחשבה על עצמה; עבור אמנים/ות וכותבי/ות ביקורת, ביקורת פרושה הערכה של עבודת היצירה ומתן הקשר ומשמעות לפעולת האמנות; במובן הפשוט של המונח, ביקורת היא מציאת דופי בעשיה או באובייקט כלשהו; עבור וולטר בנימין, ביקורת פרושה הבנה מחודשת של ההיסטוריה והנרטיב ההיסטורי; ועבור הוגים/ות אקטיביסטים/ות חברתית, כמו דה בובואר, ביקורת פרושה חשיפה של מצב קיים וקריאה לפעולה על מנת לשנות סדר חברתי מסוים.סמינר זה סוקר גישות ביקורתיות עכשוויות. הקורס בוחן את הקשר בין ביקורת, מעשה הביקורת ותהליכי הבקרה והפיקוח החברתיים המנסים לכלוא או ומנוע ביקורת חברתית. נבחן אם כן, במהלך הקורס, גישות ביקורתיות עכשוויות ובאמצעותן נשאל על תפקיד הביקורת בחברה המבקשת לפקח ולבקר את המבקשים לבקר אותה. נסקור ביקורת חברתית מודרניות, פוסטמודרניות, פמיניסטית, קוויריות, פוסט-קולוניאליסטית על הגזעה חברתית, ואם נספיק נדון בביקורות בתחום האנתרופוסין. נקרא בהגותם של פוקו, דרידה, לאקן, ליוטר, לוינס, דלז וגאוטרי, חנה ארנדט, גייל רובין, באליבר, גיי דאבור, האראווי, בטלר, שטיגלר, לטאור ועוד. נשאל מהי ביקורת חברתית ותרבותית ומה ניתן לעשות כדי להשפיע ולשנות את החברה (אם בכלל צריך). לבסוף, נבחן ביקורות פוסט-פוסט מודרניות וננסה לזהות מה מאפיין את העידן שבו אנו חיים וחיות.