מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

מעשה באוצרות

24000079
נלסון נירית, סמסטר א', יום ד', 14:00-15:30
נלסון נירית, סמסטר ב', יום ד', 14:00-15:30
2.0
בשיעור זה נעסוק באוצרות במובן הרחב של המושג, מעבר לדיסיפלינות של תולדות האמנות ומוזיאולוגיה. אסטרטגיות של האוצרות מפנות את תשומת הלב להבטים האסתטיים, החברתיים, הפוליטים והפילוסופים שעולים בכל מקום וזמן שבו מתרחשת חוויה של אמנות. מדובר בקורס פרקטי בו אוצרים תערוכה הלכה למעשה על כל שלביהלצד התנסות בכתיבה: ניסוח קונספט לתערוכה,טקסט קיר, הודעה לעיתונות ואם יתאפשר גם טקסט קטלוגי. בסמסטר זה נגבש קונספט לתערוכה ונערוך מחקר לפתח אותו. הקורס יעודד חשיבה ועשייה אינדיווידואלית ושיתופית והמפגשים יתבססו בעיקר על דיון קבוצתי. נתמקד בפיתוח פרויקט קבוצתי הכולל מחקר, הצעה אוצרותית ויישומה במרחב תצוגה במסגרת קורס המשך בשנת הלימודים תשע"ט, 2018-2019. בין השאר נעסוק בדיאלוג בין אוצר ואמן, תרבות וויזואלית, התצוגה כמדיום, הקטלוג כאתר ואוצרות כשיח פתוח.