מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

Memoryscape – זיכרון כמתודולוגיה למיפוי אלטרנטיבי

24000093
פרידמן ליאת, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 14:00-15:30
קציר ענת, פרופ' חבר, סמסטר ב', יום ד', 14:00-15:30
2.0
על פי התפיסה הרווחת, המחקר האקדמי משרטט מפה ככלי וכמוליך שקוף של אינפורמציה נייטרלית ו"אובייקטיבית". התפיסה הביקורתית בוחנת את המפה ככלי החושף את הבחירות, ההעדפות, ההשמטות, התוספות וההשפעות הקונטקסטואליות – אלו מעצבות את צורתו ותכניו של המוצר הסופי. המפה מייצגת לא רק את המרחב בו אנו חיים/יות אלא גם ובעיקר את נקודת המבט, הערכים ותפיסת העולם של יוצריה ויוצרותיה. מפות מנטליות, לעומת זאת, הן מפות הנוצרות על בסיס הדימי המנטלי שיש לאינדיבידואל/ית. בניגוד לבעלי/ות הכוח ההגמוניים, במפה מנטלית, הדימוי הגיאוגרפי מעוות ומייצג את מה המרכיבים המשמעותיים לאדם או לאשה ספציפיים: חוויות וזיכרונות. מיפוי מנטלי היא מתודולוגיה חשובה במחקר הפסיכו-גיאוגרפי. זהו המשך ישיר לתיאוריה ולפרקטיקה של הסיטואציוניסטים/ות (Situationists), הרואה במיפוי מתודולוגיה ביקורתית שיכולה לשנות תפישות ואף לעצב קביעת מדיניות.מהו, אם כן, זיכרון של מרחב? כיצד ניתן לחקור את הזיכרון המרחבי ולהבין את האמצעים שהמערכת הקוגניטיבית מפעילה כדי לשמר את החלל סביבנו. מהם המדדים שמערכת העצבים משמרת? מהו זיכרון? ומהם תהליכי ההיזכרות? נעסוק בפילוסופיה של זיכרון ומיפוי, במחקר קוגניטיבי של זיכרון והתמצאות במרחב, בקרטוגרפיה, במפות ובסוגי האינפורמציה שהן מספקות, כמו גם במודלים דיגיטליים. הקורס ישלב בין תיאוריה לבין תרגילים מעשיים שיציעו ייצוג אלטרנטיבי של המרחב ומיפוי סובייקטיבי המבוסס על זיכרונות.