מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

אמנות, עיצוב וקולנוע בשירות המחאה

24000095
בן-צבי טל, ד"ר, סמסטר א', יום ד', 12:00-13:30
2.0
הקורס נועד לעמוד על הקשר שבין תרבות חזותית (אמנות, עיצוב וקולנוע) למושגי המחאה כגון "התנגדות", "אקטיביזם" "אידיאולוגיה של שינוי" ו"פוליטיות". במהלך הקורס ידונו שאלות מרכזיות כגון מהם הנושאים הנתפסים כ"פוליטיים" בתרבות החזותית וכאלה הנתפסים כראויים למחות נגדם. בהמשך לכך הקורס מפנה מבט לנושאים המרכזיים הנתפסים כאמנות חברתית, ביניהם: קונפליקטים לאומיים, מלחמות, אפליה, חוקים גזעניים, שוויון זכויות, מגדר, עוני, גלובליזציה, קולוניאליזם, פוסטקולוניאליזם ועוד. הקורס יעסוק בשאלה כיצד מיוצגים מושגים אלה? מהם אופני הייצוג המבטאים מחאה והתנגדות באמנות, צילום, מיצג, קולנוע ועיצוב? האם ישנו הבדל בין אירועי מחאה בפועל במרחב הציבורי לבין ייצוג של מחאה במסגרת התרבות החזותית? האם נוצרה בישראל איקונוגרפיה מחאתית פוליטית מובחנת? ומהם השינויים המרכזיים שחלו בהגדרת ה"מחאה" ואופני ההבעה של התנגדות במהלך המאה ה-20 והמאה ה21 בישראל וכיצד הם משפיעים על המציאות כפי שאנו חיים אותה כיום. הקורס יעסוק בתיאוריות של לאומיות, רב תרבותיות, חתרנות, אי ציות ואקטיביזם חברתי. מהלכים אלה של ייצוגי מחאה שונים ייבחנו באמצעות עבודתם של יוצרים מרכזיים הפועלים בתרבות החזותית. בנוסף יבחנו השפעות ויחסי גומלין של דימויי מחאה בין אמנות, עיצוב, קולנוע דוקומנטארי ורשתות חברתיות.