מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

על הדמיון

24000098
ולנר גלית, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 14:00-15:30
2.0
למרות שהדימיון נתפס כתכונה הכרחית לאמנים ומעצבים, כזו שמאפשרת להם לראות את העולם אחרת, קשה להגדיר אותו. האם דימיון הוא היכולת "לנגן" במוח קלט חושי שלא קיים במציאות? או אולי דימיון הוא היכולת שלנו לחבר את הקלט החושי ממקורות שונים ולהסיק מה נמצא מולנו? הפילוסופיה וחקר המוח שואלים שאלות שונות ולכן עשויים לקבל תשובות שונות. התמונה מסתבכת עוד יותר כאשר הדימיון מופעל בתחומי דעת אחרים. לפתע אנו שואלים האם הדימיון ייחודי לתחומי האמנות והעיצוב, או שניתן למצוא אותו גם במדע, בפוליטיקה ובמיגזר העיסקי? האם חייבים לדמיין כדי לפתח טכנולוגיות חדשות? ומה עושות לדימיון טכנולוגיות המדיה הדיגיטליות? האם הדימיון כיום שונה מהדימיון בעבר? הקורס הוא אינטרדיסציפלינרי, ומכסה לא רק תיאוריות פילוסופיות אודות הדימיון, אלא גם כיצד הדימיון נלמד בחקר המוח. ננסה להבין כיצד אמנים ומעצבים מצד אחד ומדענים ומהנדסים מצד שני משתמשים בדימיון. בחלקו הראשון של הקורס נבחן את ההגדרות השונות לדימיון, ונחקור את קווי הגבול בינו לבין יכולות מנטליות אחרות כמו תפישה, אמונה וזכרון. האם אפשר לדמיין מה שלא ניתן לתפוש החושים? האם דימיון הוא תנאי הכרחי לאמונה? האם הדימיון מבוסס על מה שאנו כבר יודעות ויודעים? בחלק השני נבחן את הפעלת הדימיון באמנות, בפוליטיקה ובמדע. בחלק השלישי והאחרון ננתח כיצד הדימיון מופעל בחיי היומיום, בעיקר את מול טכנולוגיות עכשוויות ואל מול שינויי האקלים.