מדיניות ותאוריה של האמנויות: קורס

מעשה בכתיבה

24000099
פרידמן ליאת, ד"ר, סמסטר א', יום ד', 14:00-15:30
פרידמן ליאת, ד"ר, סמסטר ב', יום ד', 16:00-17:30
2.0
קורס זה מבקש להיות מבוא לפרויקט הגמר במסלול כתיבה. הוא מבקש לא רק לתת כלים למחקר המאפשר כתיבה מבוססת, מעמיקה הבוחנת את שנכתב על נושא/מושג מסוים, כך שבסופו של התהליך הכתוב יהיה מקורי ומעורר ענין. עיקר הקורס יתמקד בעשייה ותרגול בתחום הכתיבה. במהלך הקורס נתמקד בצורות שונות לחיפוש מקורות, קריאות ופרשנות של הכתוב, יכולת ניתוח באמצעות מושגי מקור או התבססות על גישות מחקריות או ביקורתיות שונות, סיכום טענות באופן ביקורתי, ולבסוף, תחילתה של כתיבה שיכולה לפתוח לדיון מושג על רבדיו השונים.הקורס נועד לכל מי שמבקש/ת לקחת בשנה ב את מסלול הכתיבה, לנסח תחום של ענין שניתן לפתח אותו במסלול הכתיבה. המטרה, לתת כלים מחקריים, ביקורתיים ושיטתיים שניתן באמצעותם להתחיל לחשוב ולהביע במילים ברורות ומפורשות רעיון, שאלה, ביקורת, טענה, או הרהורים והגיגים בכתיבה אקדמית מחקרית או סוקרת,, עיתונאית, מסאית, בלוגית או כתיבה "פשוטה" (שהיא הקשה ביותר). בקיצור, מטרת הקורס לפתח יחד כלים לכתיבה.