מדיניות ותאוריה של האמנויות: סגל

ראש התוכנית: ד"ר ליאת פרידמן

מרכז מגמת האוצרות: מר יגאל צלמונה

יועץ אקדמי: ד"ר דרור פימנטל

רכזת התוכנית: גב' אפרת מגל וגב' קרן כהן

טל': 02-5631584

דוא"ל: m.a.prg@bezalel.ac.il


סגל המרצים והמרצות

ד"ר אריק גלסנר
ארנה קזין
פרופ'  אשר סלה
ד"ר גלית ולנר
ד"ר דרור פימנטל
ד"ר דליה מרקוביץ
פרופ' חנן דה לנגה
ד"ר טל בן צבי
יגאל צלמונה
ד"ר יצחק בנימיני
ד"ר יעל כדורי
ד"ר יעל רוזין
ד"ר ליאת פרידמן
נירית נלסון
ד"ר נעמי מאירי- דן
ד"ר רועי ברנד
ד"ר שמוליק מאירילעמודי מרצים :

בנימיני יצחק, ד"ר
בן-צבי טל, ד"ר
ברנד רועי, ד"ר
גלסנר אריק, ד"ר
דה-לנגה חנן, פרופ'
מאירי שמואל, ד"ר
מאירי-דן נעמי, ד"ר
מרקוביץ' דליה, ד"ר
נלסון נירית
סלה אשר, פרופ' חבר
פימנטל דרור, ד"ר
פרידמן ליאת, ד"ר
צלמונה יגאל
קזין ארנה
רוזין יעל