מדיניות ותאוריה של האמנויות: סגל

ראש התוכנית: ד"ר ליאת פרידמן

מרכז מגמת האוצרות: גב' נירית נלסון

יועץ אקדמי: ד"ר דרור פימנטל

רכזת התוכנית: גב' קרן כהן

טל': 02-5631584

דוא"ל: m.a.prg@bezalel.ac.il


סגל המרצים והמרצות

ד"ר אריק גלסנר
ארנה קזין
ד"ר אשר סלה
ד"ר דור גז
ד"ר דרור פימנטל
ד"ר דליה מרקוביץ
פרופ' ויויאן ליסקה
פרופ' חנן דה לנגה
ד"ר טל בן צבי
יגאל צלמונה
ד"ר יעל כדורי
ד"ר ליאת פרידמן
נירית נלסון
ניקולא טרזי
ד"ר נעמי מאירי- דן
ד"ר ערן ארליך
ד"ר רועי ברנד
ד"ר שמוליק מאירי


לעמודי מרצים :

ארליך ערן, ד"ר
בנימיני יצחק, ד"ר
בן-צבי טל, ד"ר
ברנד רועי, ד"ר
גז דור, ד"ר
גלסנר אריק, ד"ר
דה-לנגה חנן, פרופ'
טרצי ניקולא
כדורי יעל, ד"ר
מאירי שמואל, ד"ר
מאירי-דן נעמי, ד"ר
מרקוביץ' דליה, ד"ר
נלסון נירית
סלה אשר, פרופ'
פימנטל דרור, ד"ר
פרידמן ליאת, ד"ר
צלמונה יגאל
קזין ארנה
רוזין יעל