מדיניות ותאוריה של האמנויות: סגל

ראש התוכנית: ד"ר ליאת פרידמן

רכזת מגמת האוצרות: גב' נירית נלסון
רכז לימודי מוזיאולוגיה: מר יגאל צלמונה
יועץ אקדמי
: ד"ר דרור פימנטל

רכזת התוכנית: גב' קרן כהן

טל': 02-5631584

דוא"ל: m.a.prg@bezalel.ac.il


סגל המרצים והמרצות

ד"ר אריק גלסנר
ארנה קזין
פרופ'  אשר סלה
ד"ר גלית ולנר
ד"ר דרור פימנטל
ד"ר דליה מרקוביץ
ד"ר טל בן צבי
טל יחס
יגאל צלמונה
ד"ר יצחק בנימיני
ד"ר ליאת פרידמן
נירית נלסון
ד"ר נעמי מאירי- דן
פרופ' ענת קציר
ד"ר רועי ברנד
ד"ר שמואל מאירי


לעמודי מרצים :

אלח'טיב שחאדה חוסני, ד"ר
בנימיני יצחק, ד"ר
בן-צבי טל, ד"ר
ברנד רועי, ד"ר
גלסנר אריק, ד"ר
ולנר גלית, ד"ר
יחס טל
מאירי שמואל, ד"ר
מאירי-דן נעמי, ד"ר
מרקוביץ' דליה, ד"ר
נלסון נירית
סלה אשר, פרופ' חבר
פימנטל דרור, ד"ר
פרידמן ליאת, ד"ר
קזין ארנה
קציר ענת, פרופ' חבר