מדיניות ותאוריה של האמנויות: איש סגל

פימנטל דרור, ד"ר

פימנטל דרור, ד"ר

drorpimn@post.bezalel.ac.il