מדיניות ותאוריה של האמנויות: איש סגל

פרידמן ליאת, ד"ר

פרידמן ליאת, ד"ר

lyatfriedman@post.bezalel.ac.il