מדיניות ותאוריה של האמנויות: איש סגל

מרקוביץ' דליה, ד"ר

מרקוביץ' דליה, ד"ר

בוגרת תואר ראשון, שני ושלישי בתחומים סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וחינוך באוניברסיטה העברית, ובוגרת תואר ראשון ושני בתחום תולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב. במסגרת לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית (2007) כתבה עבודת דוקטורט בנושא "אתניות חינוך וזהות, המקרה של בית ספר קדמה, תיכון עיוני בקהילה". בין תחומי המחקר וההוראה שלה: אתניות וחינוך, אמנות וזהות וחינוך (לאמנות) ושינוי חברתי. עורכת כתב העת: בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית.
פרסומים:
עורכת כתב העת הפמיניסטי - נגה (גיליון 42 - 43)
עורכת כתב עת לתרבות וחברה - הכיוון מזרח (גיליון 6 - 12)
עורכת אורחת כתב העת לספרות - עיתון 77 (גיליון 310, 320)
עורכת אורחת כתב העת לאמנות וארכיטקטורה - בלוק (גיליון מס' 6)
עורכת אורחת כתב עת לאמנות פלסטית - טרמינל (גיליון מס' 35, 36)

אוצרות:

2008 - "הים האחר", בית האמנים, ירושלים (קטלוג)
2008 - "OutLet", בית בנמל
2009 - "החג של החגים" חיפה (קטלוג)
2009 - "בראש ערוף", תערוכת יחיד ליוחאי מטוס, גלריה דולינגר (קטלוג)
2009 - "מחילות/מכילות - בית", תערוכת יחיד לאילנה סלמה אורתר, גלריה זהזהזה (קטלוג)

דר' דליה מרקוביץ' מלמדת בתכנית התואר השני במדיניות ותיאוריה ובמחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל

dalyama@post.bezalel.ac.il